+48 17 875 13 00 sales@softsystem.pl

Organizacja pracy

LabStorm zapewnia szybki podgląd listy zadań, z możliwością jej odfiltrowania np. pod kątem przypisanego pracownika, kategorii czy zeskanowanego kodu próbki. Pozwala także na łatwe przydzielanie zadań użytkownikom przez uprawnione osoby w oparciu o obciążenie pracownika. Harmonogramy ułatwiają organizację pracy z uwzględnieniem zaplanowanych cyklicznych przeglądów, badań czy rezerwacji sprzętu, co wraz z grafikiem pracy wspiera efektywne planowanie działań personelu.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Zlecenia pracy

Moduł pozwala na rejestrowanie zleceń w oparciu o gotowe przepływy pracy ze standardowym zestawem testów lub tworzenie ich na potrzeby indywidualnego zapotrzebowania klienta zewnętrznego lub wewnętrznego. Po wyborze typu obiektu badań LabStorm może zawęzić listę sugerowanych przepływów i uwzględnionych w nich protokołów czy akceptowanych zakresów wyników do specyficznych dla wybranej matrycy.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Preparatyka

Moduł ułatwia przeprowadzenie i udokumentowania pracy z próbkami poprzedzające właściwe testowanie. Użytkownik może skorzystać z gotowych schematów np. podziału próbki na mniejsze porcje czy innych akcji przygotowawczych. Historia procesu, użytego wyposażenia czy powiązania między próbkami jest zapisywana i możliwa do odtworzenia w dowolnym momencie. Dla usprawnienia pracy można korzystać z wydzielonych obszarów roboczych i minimalizować błędy posługując się czytnikiem kodów kreskowych.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Raporty

Moduł umożliwia generowanie i wyświetlanie raportów różnego poziomu. W ramach sprawozdań z badań system korzysta z przypisanego do zlecenia procesu zatwierdzania raportu i szablonu dokumentu. Krok wprowadzania wyników (możliwy również z poziomu Listy zadań) może korzystać z automatycznego zaciągania danych ze zintegrowanych instrumentów, wyliczania rezultatów na podstawie formuł kalkulacyjnych i reguł porównania otrzymanych rezultatów z wprowadzonymi zakresami. LabStorm również umożliwia tworzenie arkusza z danymi wynikowymi z dłuższego okresu czasu, raportów niezgodności czy raportów użytkownika.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Wyposażenie

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru posiadanego sprzętu, a także monitorowanie jego stanu, poprzez powiadomienia o awariach, konieczności przeglądu, prac konserwacyjnych lub uzupełnienia odczynnika, jak również możliwość wglądu w rejestr tych wydarzeń. Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić status urządzenia, skanując bądź wprowadzając jego numer, co pozwala na sprawne zaplanowanie pracy, bez ryzyka korzystania ze sprzętu nieprzygotowanego do pracy.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Magazynowanie

Moduł pozwala na zarządzanie magazynem próbek, tak by łatwo można odnaleźć schowane próbki. Akcje magazynowe są dokumentowane i jest możliwość weryfikacji kodem kreskowym podczas ich wykonywania, aby eliminować pomyłki użytkownika. LabStorm pozwala również na tworzenie reguł, zgodnie z którymi przydzielana jest pozycja we właściwym miejscu magazynu, zgodnie z np. pochodzeniem lub typem próbki.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Obiekt badań

LabStorm umożliwia konfigurację różnorodnych typów materiałów, które mogą być analizowane w Twoim laboratorium. Wszystkie informacje i załączniki dotyczące obiektów badań są zbierane w jednym miejscu, mogą być łatwo przeglądane i edytowane przez uprawnionych użytkowników.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Inwentarz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru przyjętych i wydanych materiałów. Użytkownik jest informowany przez aplikację o niskim poziomie odczynnika czy jednorazowego sprzętu lub kończącym się terminie przydatności. Dostępne są zestawienia pokazujące wydany inwentarz (np. pod kątem stacji roboczej, użytkownika czy projektu), przeterminowane pozycje czy też umożliwiające monitorowanie magazynu pod kątem takich akcji jak przyjęcie, przesunięcie czy utylizacja.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Badania

Moduł zawiera szereg funkcjonalności ułatwiających pracę w prowadzeniu badań naukowych, usprawniających produkcję i wspomagających rozwój Twojego laboratorium. Projekty mogą być prowadzone w luźnej lub wymuszonej strukturze, zawierać wyniki przeprowadzanych badań, testowane receptury, załączniki. Rejestr opracowanych receptur uwzględnia ich wersjonowanie i archiwizację. Dostępna jest również baza wiedzy, która pozwala na wyszukiwanie i porównywanie wyników badań w projektach.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

Monitorowanie systemu

Moduł pozwala na śledzenie wszystkich akcji i zmian, które zachodzą w systemie. Uprawniony pracownik ma dostęp do audytów, listy problemów czy listy przypisań użytkowników, gdzie może sprawdzić m.in. stałe zobowiązania do opieki nad konkretnym sprzętem czy wykonywania specyficznych kroków testowania. Funkcjonalność Skrzynki nadawczej pozwala na sprawdzanie statusów e-maili i ich ręczną wysyłkę.
chcesz wiedzieć więcej?

Widok z aplikacji

KONTAKT

Skontaktuj się

Masz jakieś pytania? Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

Company

    *pola wymagane