• Polski
 • English
 • +48 17 875 13 00 contact@lab-storm.com

  W jakich branżach można stosować system LIMS?

  19.04.2023r.

  Oprogramowanie LIMS to narzędzie, które zostało stworzone z myślą o usprawnieniu procesów laboratoryjnych w branży medycznej i naukowej. Jednak wraz z upływem czasu, stało się ono nie tylko nieodłącznym narzędziem w laboratoriach, ale również w innych branżach, w których istnieje potrzeba zarządzania danymi oraz procesami. Oto, jakie branże mogą wykorzystać system LIMS.

  LIMS program – gdzie można wykorzystać?

  Oprogramowanie typu  LIMS (Laboratory Information Management System) to narzędzie zaprojektowane do zarządzania laboratorium. Pomaga ono w organizacji i zarządzaniu danymi laboratoryjnymi takimi jak próbki, wynik badań, specyfikacje, procedury, normy, czy też rejestr klientów. Stąd też system LIMS jest stosowany w różnych typach laboratoriów, takich jak laboratoria badawcze, diagnostyczne, przemysłowe, naukowe i inżynieryjne.

  Wspomniane wyżej laboratoria to niejedyne miejsca, gdzie wykorzystywany jest LIMS. Ten system jest coraz bardziej popularny w branżach, takich jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny, energetyczny, czy też sektor ochrony środowiska. Sprawdza się także jako narzędzie do prowadzenia badań naukowych i klinicznych oraz do przeprowadzania kontroli jakości w produkcji.

  LIMS może pomóc w automatyzacji i ujednoliceniu procesów, zarządzaniu danymi laboratoryjnymi, ale także procesami biznesowymi i operacyjnymi takimi jak gromadzenie i przetwarzanie danych, generowanie raportów, śledzenie wyników, zarządzanie procedurami i normami, a także udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski.

  Jednym z głównych powodów, dla których LIMS jest popularny w innych branżach, jest jego elastyczność i skalowalność. Oprogramowanie to może zostać dostosowane do różnych potrzeb i wymagań danej branży. Umożliwia śledzenie procesów produkcyjnych, zarządzanie danymi pacjentów, monitorowanie jakości wody, czy analizę danych naukowych. Ponadto program typu LIMS, taki jak LabStorm oferuje zaawansowane funkcje raportowania, integrację z innymi systemami i rozbudowę modułów, a także wsparcie dla różnych protokołów i standardów.

  Przykłady wykorzystania systemu LIMS:

  • Centra badań klinicznych i szpitale – do zarządzania danymi pacjentów, wyników testów i badań laboratoryjnych oraz do monitorowania procesów badań klinicznych.
  • Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – do monitorowania jakości produktów i procesów produkcyjnych, zarządzania dokumentacją oraz realizacji norm i standardów.
  • Przemysł spożywczy – do monitorowania jakości, zarządzania dokumentacją jakościową, a także do kontroli procesów produkcyjnych.
  • Przemysł chemiczny – do monitorowania jakości surowców i produktów chemicznych, zarządzania dokumentacją jakościową oraz do kontroli procesów produkcyjnych.
  • Przemysł materiałów budowlanych – do monitorowania jakości surowców i produktów, zarządzania dokumentacją jakościową oraz do kontroli procesów produkcyjnych.
  • Przemysł elektroniczny – do monitorowania jakości produktów i procesów produkcyjnych, zarządzania dokumentacją oraz do spełnienia wymagań norm regulacyjnych.
  • Ochrona środowiska – do monitorowania jakości wody, powietrza i gleby oraz do zarządzania danymi z testów laboratoryjnych.
  • Instytuty badawcze i uniwersytety – do zarządzania danymi badawczymi, wynikami testów laboratoryjnych oraz do monitorowania procesów badawczych.
  • Urzędy i agencje rządowe – do monitorowania jakości żywności, wody i powietrza, zarządzania danymi z testów laboratoryjnych oraz do spełnienia wymagań norm regulacyjnych.
  • Przemysł petrochemiczny – do monitorowania jakości produktów chemicznych, zarządzania dokumentacją jakościową oraz do kontroli procesów produkcyjnych.

  LIMS w wybranych branżach

  Chemia budowlana

  Oprogramowanie LIMS jest szeroko wykorzystane w dziedzinie chemii budowlanej. Może być używane do gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi laboratoryjnymi, takimi jak wyniki badań nad  chemicznym i fizycznym właściwościami materiałów budowlanych. LIMS usprawnia ten proces dzięki funkcjom takim jak  automatyczne wprowadzanie wyników z urządzeń pomiarowych, rejestracja próbek, zarządzanie katalogiem substancji chemicznych, czy też monitorowanie badań w czasie rzeczywistym.

  System typu LIMS w branży chemii budowlanej to także  kontroli jakości. Funkcjonalność takiego oprogramowania może obejmować monitorowanie parametrów jakościowych, tworzenie kart kontrolnych, generowanie raportów oraz przeprowadzanie analiz w celu oceny zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi.

  Bardzo ważna jest także możliwość integracji z innymi systemami. Oprogramowanie LIMS może być zintegrowane z programami, takimi jak systemy

  do analiz chemicznych, systemy zarządzania dokumentacją, czy też systemy zarządzania jakością. Pozwala to na sprawną i szybką na wymianę danych i automatyzację procesów laboratoryjnych, co z kolei optymalizuje pracę laboratorium, jak i całego przedsiębiorstwa.

  Ostatnim, ale nie mniej ważnym zastosowaniem LIMS w chemii budowlanej jest zapewnienie zgodności z przepisami. Oprogramowanie pozwala na monitorowanie procesów, pod kątem obowiązujących przepisów, takich jak normy (np. ISO 9001, ISO 17025), przepisy ochrony środowiska, przepisy BHP itd.

  LIMS przemysł motoryzacyjny

  Oprogramowanie LIMS jest często wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, zwłaszcza w dziale kontroli jakości. Jest to związane z faktem, że jakość i niezawodność komponentów oraz całych systemów w motoryzacji są bardzo ważne, a błędy w produkcji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak awarie, wypadki lub wycofanie produktów z rynku.

  LIMS może pomóc w kontrolowaniu jakości komponentów i produktów poprzez możliwość monitoringu wyników testów jakości i analizę danych z testów laboratoryjnych. Oprogramowanie automatycznie porównuje wyniki testów z określonymi specyfikacjami jakości i ostrzega, gdy wyniki testów nie spełniają wymagań. Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne wykrycie problemów jakościowych i podjęcie odpowiednich działań korygujących. LIMS to również pomoc w zarządzaniu dokumentacją i w procesie certyfikacji, zwłaszcza gdy producent musi spełnić wymagania norm ISO lub inne  standardy jakości.

  Ochrona środowiska

  W dziedzinie ochrony środowiska program LIMS może zostać wykorzystywany do zbierania, analizy i przechowywania danych związanych z monitorowaniem stanu środowiska np. wody, powietrza, gleby, odpadów i innych substancji.

  W laboratoriach zajmujących się analizą próbek środowiskowych LIMS umożliwia zautomatyzowanie procesów laboratoryjnych, takich jak przygotowywania próbek, procedury pomiarowe, a także ścisłe monitorowanie wyników i weryfikację poprawności ich interpretacji. Pracownicy laboratoriów mogą przeglądać i analizować wyniki badań w czasie rzeczywistym, a także porównywać je z normami jakościowymi i środowiskowymi.

  W dziedzinie ochrony środowiska LIMS jest wykorzystywany także do zarządzania procesami magazynowania, transportu i utylizacji odpadów, w tym do śledzenia informacji o ilości, składzie chemicznym i stanach magazynowych odpadów, co pozwala na skuteczne zarządzanie ich składowaniem i utylizacją.

  LIMS oprogramowanie

  KONTAKT

  Skontaktuj się

  Masz jakieś pytania? Zainteresowała Cię oferta naszego systemu?
  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego!

  Company

   *pola wymagane

   Please prove you are human by selecting the truck.